Minh Nhựa bóc mẽ Wowy mang giày độn, 'lão đại' khuyên bạn giàu ngồi yên trong Roll Royce đi

Tưởng chừng bận trăm công nghìn việc nhưng cả Minh Nhựa lẫn Wowy đều chăm tương tác Facebook.

> >