Các chiến sĩ dùng tay đào bới đất đá để tìm kiếm thi thể của 13 chiến sĩ bị nạn

Chúng tôi không dám dùng xẻng để bới đất đá vì sợ làm đau đồng đội.

> >