Minh Tú: 'Kẹt ở Bali, mỗi tháng tôi tiêu hơn 50 triệu đồng'

Phỏng vấn sao 2 ngày trước

Suốt 5 tháng ở Bali, dù đã cố gắng cân đối, Minh Tú vẫn tiêu hơn 50 triệu đồng mỗi tháng và phải sử dụng đến khoản tiết kiệm nhiều năm qua.