Nghề làm game: nhiều “đất diễn”, cơ hội rộng mở nhưng chưa được nhìn nhận đúng

Game 3 tháng trước

Ở Việt Nam, game không còn chỉ là một thú vui giải trí mà đang trở thành một ngành công nghiệp tiềm năng. Thế nhưng, nghề "làm" game vẫn phải chịu nhiều "tai tiếng" do những định kiến cố hữu của xã hội.