Bộ GD-ĐT yêu cầu không ra bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Thuong Nguyen 14:26 08/10/2020

Trước một số phản ánh của một số Giáo viên và phụ huynh, Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có công văn yêu cầu các nhà trường thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng không gây quá tải, giúp các học sinh hoàn thành nhiệm vụ ngay tại lớp, không giao thêm bài tập về nhà.

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường xây dựng chương trình giảng dạy theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, phân bổ thời lượng thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Đặc biệt là học sinh lớp 1.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không ra bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Nhà trường tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường, trao đổi thông tin kịp thời giữa hai bên. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở tăng cường dự giờ thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho Giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. 

Chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không ra bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Xem thêm bản tin 60s tại đây: https://youtu.be/O3ivfMLEhkU